Menu

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon

Welcome

Dechrau Ysgol / Starting School

Ti a Fi Ynyswen

RCT Admissions

 

Gweler llyfryn Dechrau Ysgol RhCT.  Diolch.

Please see RCT’s Starting School Booklet.

 

Os hoffech gyflwyno cais am le i’ch plentyn yn ein hysgol, cysylltwch ag Adran Derbyn Disgyblion RhCT.  Y rhif ffôn yw 01443 281111 a’r e-bost yw schooladmissions@rctcbc.gov.uk

 

If you would like to apply for a place for your child at our school, please contact RCT’s Admissions Department on  01443 281111 or e-mail schooladmissions@rctcbc.gov.uk.

 

Cymraeg:

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/SchoolAdmissions/Applyingforaschoolplace.aspx

 

English:  Applying for a school place | Rhondda Cynon Taf County Borough Council (rctcbc.gov.uk)

 

Edrychwn ymlaen at groesawu eich plentyn i Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen.

We look forward to welcoming your child to Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen.

 

Miss Cerian Lowri Roberts

(Pennaeth / Headteacher)

Bwydlen / Menu 2023

Gwisg Ysgol / School Uniform

Caniatâd Newid / Permission for Changing

Top