Menu

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon

Welcome

Polisiau / Policies

Fel ysgol werdd, rydym yn cyflwyno gwybodaeth yn electronig.  Serch hynny, mae croeso i chi ofyn am gopïau papur o wybodaeth sydd ar ein gwefan.

 

As an eco-friendly school, information is provided online.  However, you are very welcome to request any paper copies of information displayed on our website.  

Polisiau Ynyswen / Ynyswen's Policies

Top