Menu

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon

Welcome

Manylion cyswllt / Contact details

Pennaeth:  Miss Cerian Lowri Roberts

Ysgrifenyddes:  Mrs Kathryn Oliver

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Ffordd y Clinig / Clinic Road

Treorci

Rhondda Cynon Tâf

CF42 6ED

( 01443 772432

Cerian.Roberts@yggynyswen.rctcbc.cymru

www.yggynyswen.cymru

Top