Menu

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon

Welcome

Gweledigaeth / Vision

Rwyf yn blentyn y dyfodol,

Sy’n etifedd y gorffennol

 

 

Gweledigaeth Ynyswen yw i ysbrydoli dysgwyr dwyieithog sydd yn hapus, gwybodus a brwd gyda’r uchelgais i fod yn ddinasyddion gwerthfawr o’u cymdeithas.

 

Ynyswen’s vision is to inspire bilingual learners who are happy, informed and enthusiastic with the desire to become valuable citizens of society. 

 

 

Chwefror 2019 (Cyngor Ysgol, Llywodraethwyr a Rhieni Ynyswen)

Top